Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Ischnoglossa prolixa (Gravenhorst, 1802)
Description in KFP (in Polish):
[tom 8]
Gatunek szeroko rozprzestrzeniony w Europie, sięgający od najdalszych krańców północnych przez całą środkową część kontynentu aż do Francji (bez obszaru śródziemnomorskiego), środkowych Włoch, Bośni, Albanii i Grecji. Notowany też z Maroka, Madery, Kaukazu i Syberii. Na ogół rzadko i sporadycznie spotykany. W Polsce wykazywany z nielicznych rozproszonych stanowisk w różnych częściach kraju. Zasiedla zarówno tereny nizinne, jak i górzyste. Znajdowany pod zmurszałą, odstającą korą drzew iglastych i liściastych, w górach zwłaszcza pod korą świerków, modrzewi i kosodrzewiny, poza tym pod opadłym listowiem pod starymi drzewami oraz wśród mchów porastających pnie i pieńki.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Gdańsk (Lentz 1861, Lentz 1879, Lentz 1886, Helm 1882); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Arnold 1936, Wiśniewski 1963, Wiśniewski 1967); Dolny Śląsk (Gerhardt 1904, Gerhardt 1907, Kolbe W. 1911, Polentz 1932b, Polentz 1944); Górny Śląsk (Kolbe W. 1927, Kolbe W. 1931, Polentz 1936e, Polentz 1937); Góry Świętokrzyskie (Szujecki A.*); Wyżyna Lubelska: nadl. Gościeradów (Mazur S. 1973b); Sudety Zachodnie: Brachów (Gerhardt 1888d, Gerhardt 1910); Sudety Wschodnie (Letzner 1871, Letzner 1886, Leder 1872, Gerhardt 1900, Gerhardt 1910); Beskid Zachodni (Wanka 1915, Pawłowski J. i Szujecki 1966, Pawłowski J. 1967); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1930b); Bieszczady (Szujecki A.*); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Horion 1967); «Śląsk» (Gerhardt 1909f, Kuhnt 1912); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Hrabstwo Kłodzkie» (Letzner 1871, Letzner 1886, Leder 1872)