Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Globicornis (Globicornis) nigripes (Fabricius, 1792)
Description in KFP (in Polish):
[tom 11]
Znany głównie ze środkowej części Europy, docierający na zachód do Wysp Brytyjskich i Francji; wykazywany także z dwu południowych prowincji Szwecji oraz z Kaukazu. W Polsce jest chrząszczem rzadko spotykanym, znanym tylko z sześciu krain, przy czym większość danych o rozmieszczeniu opiera się na znaleziskach z ubiegłego stulecia, dlatego też wymagają one potwierdzenia nowymi materiałami. Bionomia omawianego gatunku jest słabo poznana. Larwy występują pod odstającą korą; przezimowują. Przepoczwarczenie następuje w kwietniu, a stadium poczwarki trwa około 10 dni. Postacie dojrzałe poławiano od kwietnia do lipca na kwiatach roślin biało kwitnących, zwłaszcza krzewów tarniny, głogu i jarzębiny, na których żywią się pyłkiem i nektarem oraz ma miejsce kopulacja.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Letzner 1871, Letzner 1888, Gerhardt 1910, Mroczkowski 1975); Nizina Mazowiecka (Mroczkowski 1954b, Mroczkowski 1955b, Mroczkowski 1975); Dolny Śląsk (Gerhardt 1866, Gerhardt 1897, Gerhardt 1897g, Gerhardt 1910, Letzner 1871, Letzner 1888); Wzgórza Trzebnickie (Fein i Haase 1881, Letzner 1888, Gerhardt 1910, Polentz 1939b); Roztocze: Zwierzyniec woj. Zamość (Tenenbaum 1913, Mroczkowski 1975); Sudety Zachodnie: Brachów woj. Legnica (Letzner 1888, Gerhardt 1910); Tatry (Mroczkowski 1975); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Mroczkowski 1954, Horion 1955); «Śląsk» (Seidlitz 1888, Kuhnt 1912)