Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Globicornis (Hadrotoma) corticalis (Eichhoff, 1863)
Description in KFP (in Polish):
[tom 11]
Gatunek rozmieszczony niemal w całej Europie z wyjątkiem obszaru północnego, notowany ponadto z północno-zachodniej części Kazachskiej SRR. W Polsce chrząszcz rzadko i sporadycznie spotykany, wykazywany z rozproszonych stanowisk w różnych częściach kraju. Bionomia jest poznana niedostatecznie. Larwy żerują na martwych owadach, obserwowano także atakowanie i uszkodzenie poczwarki pałczenia — Pseudoclavellaria amerinae L. (Kapuściński 1934). Przepoczwarczenie ma miejsce pod koniec lata lub na początku jesieni, a wylęgnięte imago zimuje, nie opuszczając ostatniej wylinki larwalnej. Postacie dojrzałe znajdowano w próchnie starych drzew, pod odstającą korą oraz na kwiatach rozmaitych roślin, gdzie odżywiają się nektarem i pyłkiem oraz niekiedy kopulują.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Koszalin (Lüllwitz 1914, Lüllwitz 1916), Zaleskie woj. Słupsk (Lüllwitz 1916, Horion 1955); Pojezierze Pomorskie: Szczecin, Miechucin koło Kartuz (Mroczkowski M.*); Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Słubice (Horion 1955); Nizina Mazowiecka (Mroczkowski 1954b, Mroczkowski 1955b); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Letzner 1888, Leder 1872, Gerhardt 1910); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Kraków (Mroczkowski M.*); Roztocze: Florianka woj. Zamość (Mroczkowski M.*); Sudety Zachodnie (Letzner 1888, Gerhardt 1910); Sudety Wschodnie: Stronie Śląskie (Kolbe W. 1921b); Beskid Wschodni: Przemyśl-Bodnarówka (Trella 1928); Polska (Mroczkowski 1954, Mroczkowski 1975, Horion 1955); «Śląsk» (Seidlitz 1888, Kuhnt 1912, Jakobson 1913, Łomnicki M.A. 1913)