Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Dryophilus (Dryophilus) anobioides Chevrolat, 1832
Description in KFP (in Polish):
[tom 11]
Gatunek występujący głównie w zachodniej części Europy, docierający na wschód do Łaby, Słowacji i Dalmacji, wykazywany także z Algierii. W Polsce jest chrząszczem nadzwyczaj rzadko spotykanym, znanym tylko z dwóch południowych krain. Wymagania ekologiczne i bionomia są poznane niedostatecznie. Postacie dojrzało bywają znajdowane najczęściej na kwiatach drzew iglastych (Dominik 1955). We Francji chrząszcz występuje głównie na sośnie, w Niemczech jest notowany z modrzewia i żarnowca miotlastego — Sarothamnus scoparius (L.) Wimm., a w Holandii z uschniętych na skutek przemarznięcia gałązek janowca (Genista L.).
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: okolice Krakowa (Dominik 1955); Sudety Zachodnie: Karkonosze (Polentz 1939b, Horion 1961); Polska (Łomnicki M.A. 1913); «Śląsk» (Horion 1951, Horion 1972); «Galicja» (Jakobson 1913)