Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Dryophilus (Homophthalmus) rugicollis (Mulsant et Rey, 1853c)
Description in KFP (in Polish):
[tom 11]
Gatunek o słabo poznanym rozmieszczeniu — znany dotychczas z południowej Francji, Włoch, Dalmacji, Hercegowiny i Grecji. Dane o zasiedleniu obszaru środkowoeuropejskiego są wątpliwe (Horion 1961). W Polsce z całą pewnością nie został stwierdzony, chociaż był wykazywany ogólnikowo ze Śląska, prawdopodobnie na podstawie danych odnoszących się do Dziadosza, pasma górskiego w Czechosłowacji. Wymagania środowiskowe i bionomia nie są znane.
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.