Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Ernobius angusticollis (Ratzeburg, 1837)
Description in KFP (in Polish):
[tom 11]
Gatunek rozmieszczony od Anglii i południowych części Fennoskandii przez całą, środkową część Europy aż do południowo-zachodniej Francji, północnych Włoch, Słowenii i Siedmiogrodu. W Polsce wykazywany z nielicznych rozproszonych stanowisk, zarówno na terenach nizinnych, jak i górskich. Występuje w lasach iglastych, gdzie zwykle postacie dojrzałe są poławiane na gałęziach świerka lub sosny. Pozwija się najczęściej w starych, opadłych na ziemię szyszkach świerka. W Polsce stwierdzono występowanie larw również w szyszkach modrzewia europejskiego (Skrzypczyńska 1978).
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.