Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Ernobius kiesenwetteri Schilsky, 1899
Description in KFP (in Polish):
[tom 11]
Gatunek rozmieszczony głównie w środkowej części Europy, docierający na zachód do Francji, a na południe do północnych Włoch, Macedonii, Dalmacji i południowego obszaru europejskiej części ZSRR, notowany również z Kaukazu i Azji Mniejszej. Wszędzie bardzo rzadko i sporadycznie spotykany. W Polsce znany tylko z dwu krain, wykazywany poza tym ogólnikowo ze Śląska, ale nie uzyskało to potwierdzenia udokumentowanymi danymi, a o występowaniu omamianego gatunku na tym obszarze wątpi A. Horion (1961). Według tego autora wzmianki o występowaniu w Gdańsku i w byłych Prusach (Lentz 1876, 1879) są także błędne, a odnoszą się do E. pini (Sturm). Wymagania środowiskowe i bionomia poznane są niedostatecznie. Postacie dojrzałe poławiano w maju i czerwcu.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Gdańsk (Lentz 1879, Helm 1880); Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Wielkopolski Park Narodowy (Bałazy i in. 1974, Gidaszewski 1974); Polska (Łomnicki M.A. 1913); «Prusy» (Lentz 1876); «Śląsk» (Schilsky 1909, Reitter 1911, Kuhnt 1912, Jakobson 1913, Hubenthal 1927, Dominik 1955, Lohse 1969)