Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Anobium (Coelostethus) denticolle Creutzer in Panzer, 1796b
Description in KFP (in Polish):
[tom 11]
Gatunek rozprzestrzeniony w zachodniej i środkowej części Europy, sięgający na południe do środkowych Włoch, Banatu i Siedmiogrodu. W Polsce chrząszcz rzadko spotykany, notowany tylko z pięciu krain. Występuje na terenach nizinnych i w niższych położeniach górskich. Larwy rozwijają się w drewnie różnych drzew liściastych; były notowane również z drewna budynków. Postacie dojrzałe znajdowano zimą wśród mchów na pniach starych drzew, pod zmurszałą korą i w murszu dziupli, dlatego też należy przypuszczać, że przepoczwarczenie następuje na jesieni. Chrząszcze opuszczają kryjówki zimowe na wiosnę i przeżywają do lipca.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Pojezierze Pomorskie: Wieliszewo-Dębczyno (Horion 1961); Wzgórza Trzebnickie: Topolno koło Trzebnicy (Müller E. 1895); Górny Śląsk (Zebe G. 1853, Letzner 1889, Gerhardt 1910, Horion 1961); Roztocze (Tenenbaum 1918, Dominik 1955); Beskid Zachodni: Barania Góra (Kotula 1873, Nowicki M. 1873); Polska (Łomnicki M.A. 1913); «Śląsk» (Seidlitz 1889, Kuhnt 1912, Jakobson 1913, Horion 1951, Dominik 1955); «Karpaty» (Łomnicki M.A. 1884); «dolina Nysy Kłodzkiej (Pax 1921)