Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Stagetus pilula (Aubé, 1861)
Description in KFP (in Polish):
[tom 11]
Gatunek zamieszkujący południową i środkową część Europy, wykazywany ponadto z Finlandii, Szwecji i Azji Mniejszej. Wszędzie, również w Polsce, rzadko i sporadycznie spotykany, znany u nas tylko z dwu krain. Wiadomości odnoszące się do bionomii są bardzo skąpe. Według danych z piśmiennictwa, na wyspie Rodos chrząszcz rozwija się w brunatnych owocnikach grzyba z rodzaju żagiew — Polyporus (Mich.) Fr., pasożytującego na cedrach i platanach. Przepoczwarczenie następuje w końcu lipca w zewnętrznej warstwie grzyba albo w ekskrementach larwy i trocinkach, w tym ostatnim przypadku w kokonie sporządzonym przez larwę. Postać dojrzała ukazuje się w połowie sierpnia.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.