Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Dorcatoma substriata Hummel, 1829
Description in KFP (in Polish):
[tom 11]
Gatunek znany głównie z Europy Środkowej, całej Francji i północnych Włoch oraz z nielicznych stanowisk w południowych częściach Anglii, Szwecji i Finlandii. W Polsce wykazywany z pojedynczych stanowisk tylko w pięciu krainach. Rozwój larwalny tego gatunku przebiega w hubach oraz w butwiejącym drewnie drzew liściastych przerośniętych grzybnią. Jako materiał lęgowy notowano pasożytnicze grzyby: hubiak pospolity — Fomes fomentarius (L. ex Fr.) Kickx oraz włóknouszek płaczący i szczotkowaty — Inonotus dryadeus (Pers. ex Fr.) Murr. i I. hispidus (Bull. ex Fr.) P. Karst.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Góra (Gerhardt 1910, Horion 1961); Dolny Śląsk: Legnica (Gerhardt 1892b, Gerhardt 1910, Horion 1961); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: okolice Krakowa (Dominik 1955); Wyżyna Małopolska: okolice Radomia (Dominik 1955); Beskid Wschodni: góra Turnica koło Przemyśla (Trella 1925b), okolice Przemyśla (Dominik 1955); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Horion 1961); «Śląsk» (Letzner 1873, Letzner 1876, Seidlitz 1889, Gerhardt 1890b, Kuhnt 1912, Horion 1951)