Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Caenocara bovistae (Hoffmann, 1803d)
Description in KFP (in Polish):
[tom 11]
Gatunek rozpowszechniony w północnej części Palearktyki, docierający na wschód przez Syberię do Mongolii i Władywostoku; w Europie rozmieszczony od Anglii, Fennoskandii i Karelskiej SRR aż do Pirenejów, północnych Włoch, Krainy, Siedmiogrodu i Podola. W Polsce występuje prawdopodobnie na całym obszarze z wyjątkiem wyższych partii górskich, nie jest jednak jeszcze znany z wielu krain. Larwy żerują w grzybach należących do rzędu wnętrzniaków, między innymi znaleziono je w kurzawce ołowianej — Bovista plumbea Pers. i czasznicy oczkowatej — Calvatia utriformis (Bull. ex Pers.) O. Jaap. Larwy po przezimowaniu w owocnikach grzybów przepoczwarczają się na wiosnę, a postacie dojrzałe ukazują się w maju i są poławiane do lipca.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku (Lentz 1857, Lentz 1879, Lüllwitz 1916); Pojezierze Mazurskie: Siniec woj. Olsztyn (Lentz 1879); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Szulczewski 1922); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910); Wzgórza Trzebnickie (Letzner 1871, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910); Górny Śląsk: Rudy koło Kuźni Raciborskiej (Roger 1856, Reitter 1870, Letzner 1871, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Potok Złoty woj. Częstochowa (Lgocki 1908); Sudety Wschodnie: Kłodzko (Zebe G. 1853); Beskid Zachodni (Reitter 1870, Letzner 1871, Kotula 1873, Nowicki M. 1873, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910); Beskid Wschodni: Prałkowce koło Przemyśla (Trella 1925b); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Dominik 1955, Horion 1961); «Śląsk» (Kuhnt 1912, Łomnicki M.A. 1913); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Hrabstwo Kłodzkie» (Letzner 1871, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910); «gubernia piotrkowska» (Jakobson 1913)