Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Caenocara subglobosa (Mulsant et Rey, 1864)
Description in KFP (in Polish):
[tom 11]
Gatunek rozprzestrzeniony od północnej części Włoch, Krainy i Siedmiogrodu przez Europę Środkową aż do Francji, Belgii i Holandii; wszędzie, również w Polsce, występujący lokalnie, wykazywany w naszym kraju tylko z pięciu krain. Postacie dojrzałe poławiano od maja do sierpnia. Rozwój larwalny odbywa w grzybach należących do rzędu wnętrzniaków — Gasteromycetes. Chrząszcze notowano z czasznicy oczkowatej — Calvatia utriformis (Bull. ex Pers.) O. Jaap i z purchawki chropowatej — Lycoperdon perlatum Pers.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku (Lüllwitz 1914, Lüllwitz 1916, Horion 1961); Pojezierze Mazurskie (Dominik 1955, Horion 1961); Dolny Śląsk (Gerhardt 1902b, Gerhardt 1902d, Gerhardt 1910, Gerhardt 1910c, Kolbe W. 1921, Horion 1961); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: okolice Krakowa (Dominik 1955); Wyżyna Małopolska: okolice Radomia (Dominik 1955); Polska (Łomnicki M.A. 1913); «Pomorze» (Horion 1951, Dominik 1955); «Prusy» (Schilsky 1888, Schilsky 1909, Kuhnt 1912, Horion 1951); «Prusy Wschodnie» (Seidlitz 1889); «Śląsk» (Schilsky 1909, Reitter 1911, Kuhnt 1912, Horion 1951, Dominik 1955)