Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Endecatomus reticulatus (Herbst, 1793)
Description in KFP (in Polish):
[tom 11]
Gatunek znany z nielicznych rozproszonych stanowisk w południowej i środkowej części Europy, wykazywany nadto z Syberii i Ameryki Północnej. W Polsce chrząszcz ten należy do wielkich rzadkości — jest dotychczas notowany tylko z okolic Tarnowa. Dawne ogólnikowe wzmianki o występowaniu w Galicji i Polsce opierały się na dawnych danych odnoszących się do stanowisk leżących obecnie poza naszymi granicami. Jest to relikt lasów pierwotnych. Charakteryzuje się skrytym sposobom życia, wykazując aktywność dopiero w nocy, począwszy od późnych godzin wieczornych. Występuje na przegrzybiałych drzewach liściastych. Zarówno postacie dojrzałe, jak i larwy, żywią się owocnikami grzyba włóknouszka promienistego — Inonotus radiatus (Sow. ex Fr.) P. Karst.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Nizina Sandomierska: okolice Tarnowa (Dominik 1958); Polska (Łomnicki M.A. 1913); «Galicja» (Nowicki M. 1864, Nowicki M. 1865, Łomnicki M.A. 1874, Łomnicki M.A. 1884, Łomnicki M.A. 1886, Jakobson 1915); «Galicja Wschodnia» (Nowicki M. 1858)