Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Dinoderus bifoveolatus (Wollaston, 1858)
Description in KFP (in Polish):
[tom 11]
Gatunek opisany z Madery, występujący głównie w rejonach klimatu tropikalnego, skąd bywa niekiedy importowany do niektórych krajów europejskich. Notowano go z Francji, Szwajcarii, Belgii, Holandii, Danii, Austrii, Hamburga i Gdańska. Z uwagi na wymagania termiczne dla prawidłowego rozwoju nie zaaklimatyzował się u nas. W Europie jest spotykany głównie w magazynach portowych i magazynach żywnościowych.
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data: