Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Amphicerus cornutus (Pallas, 1772)
Description in KFP (in Polish):
[tom 11]
Gatunek pochodzący z Madagaskaru oraz południowej i środkowej części Afryki, był zawlekany z drewnem i deskami do kilku miast europejskich, w których jednak nie zaaklimatyzował się. W Polsce notowany tylko z Legnicy, dokąd został przed prawie stu laty zawleczony. W spisie chrząszczy Śląska, opracowanym przez J. Gerhardta (1910), omawiany gatunek był pominięty.
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Dolny Śląsk: Legnica (Gerhardt 1890b, Horion 1961); «Śląsk» (Horion 1951)