Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Danacea morosa Kiesenwetter, 1863
Description in KFP (in Polish):
[tom 11]
Gatunek o słabo poznanym rozmieszczeniu, znany z nielicznych stanowisk w południowo-wschodniej części Europy Środkowej — notowany z południowej Polski, Moraw, Słowacji, wschodniej Austrii, południowego Tyrolu i Siedmiogrodu. W Polsce rzadko i sporadycznie wykazywany, znany z nielicznych stanowisk w trzech południowych krainach. Zamieszkuje tereny pagórkowate i górzyste na niższych wysokościach. Bionomia dotychczas nie była znana. Według własnych fragmentarycznych badań w Pieninach (Burakowski 1976b) występuje na ciepłych, nasłonecznionych stanowiskach. Larwy żyją w suchej, pylistej glebie rędzinowej, pokrytej niską roślinnością. Larwy przezimowują. Przepoczwarczenie następuje zwykle w maju, ale w zależności od stanowiska i warunków klimatycznych może następować w końcu kwietnia lub nawet w czerwcu. Stadium poczwarki trwa około 10 dni. Postacie dojrzałe ukazują się w maju-czerwcu i przeżywają do sierpnia; są zwykle poławiane na nisko rosnących roślinach, głównie na kwiatach baldaszkowatych (B. Burakowski*).
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Górny Śląsk: Racibórz (Kiesenwetter 1863, Letzner 1871, Letzner 1889, Leder 1872, Gerhardt 1910, Reitter 1911), Bytom (Polentz 1936e, Horion 1953); Sudety Wschodnie: Trzebieszowice (Gerhardt 1912), Góry Kłodzkie (Kolbe W. 1912, Horion 1953), Międzygórze (Burakowski B.*); Pieniny: bez stawisk (Tenenbaum 1931), góra Grabczycha (Burakowski 1976b), Czorsztyn, Kras koło Krościenka, Sromowce Niżne, Trzy Korony, Facimiech, góra Zamkowa, Wąwóz Sobczański i Homole (Burakowski B.*); Polska (Horion 1953); Polska południowo-zachodnia (Lohse 1979); «Śląsk» (Schilsky 1888, Jakobson 1911, Kuhnt 1912, Łomnicki M.A. 1913, Polentz 1937, Horion 1951); «Śląsk południowy» (Procházka 1895); «Sudety» (Reitter 1911, Horion 1951, Horion 1953); «Beskidy» (Horion 1953)

Uwagi:
Górny Śląsk: Racibórz — locus typicus! dla D. morosa Kies.