Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Paratinus femoralis (Erichson, 1840c)
Description in KFP (in Polish):
[tom 11]
Gatunek rozmieszczony głównie we wschodniej części Europy, notowany także z Syberii i Turkiestanu. Wszędzie wykazywany jako rzadkość faunistyczna. W Polsce pewne stanowiska leżą jedynie w obszarze nadbałtyckim. Z uwagi na wymagania środowiskowe wzmianki o występowaniu omawianego gatunku na Roztoczu są niewiarygodne, tym bardziej, że w zbiorze Sz. Tenenbauma brak okazów dowodowych, natomiast znajduje się tylko jeden egzemplarz z Taganrogu leżącego nad Morzem Azowskim (B. Burakowski*). Zasiedla ciepłe stanowiska na pobrzeżach morskich. Bionomia nie jest znana; postacie dojrzałe poławiano w czerwcu i lipcu na trawach i roślinności zielnej.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku (Lentz 1879, Helm 1880, Seidlitz 1889, Kuhnt 1912, Horion 1953), Wielkawieś koło Władysławowa (Burakowski B.*); Roztocze: Zwierzyniec i Obrocz woj. Zamość (Tenenbaum 1913, Tenenbaum 1923); «Pomorze» (Horion 1951); «Prusy» (Schilsky 1888, Łomnicki M.A. 1913, Tenenbaum 1923, Horion 1951); «Prusy Wschodnie» (Reitter 1911)

Uwagi:
Roztocze: Stanowiska wątpliwe