Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Attalus (Abrinus) analis (Panzer, 1798)
Description in KFP (in Polish):
[tom 11]
Gatunek rozsiedlony w południowej i środkowej Europie (zwłaszcza w jej części wschodniej), docierający na zachód do wschodniej Francji, na północ do Frankonii, Saksonii i południowej Brandenburgii. W Polsce, jak i w innych krajach, rzadko spotykany, znany z nielicznych stanowisk w siedmiu tylko krainach. Zasiedla głównie tereny górzyste. Występuje przeważnie na ciepłych stanowiskach - w Pieninach był poławiany na południowej ściance wapiennej oraz w zaroślach ciepłolubnych (Szymczakowski 1973). Bionomia poznana fragmentarycznie; imagines pojawiają się w maju-czerwcu i przeżywają do września.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Żarki Wielkie woj. Zielona Góra (Neresheimer i Wagner H. 1942, Horion 1953); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Letzner 1889, Leder 1872, Gerhardt 1910, Horion 1953); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: okolice Krakowa (Kuntze R. 1933); Roztocze: Hamernia woj. Zamość (Tenenbaum 1913); Sudety Zachodnie (Letzner 1871, Letzner 1889, Leder 1872, Gerhardt 1895c, Gerhardt 1898, Gerhardt 1910, Horion 1953), Kotlina Jeleniogórska (Burakowski B.*); Sudety Wschodnie: Śnieżnik Kłodzki (Letzner 1889, Gerhardt 1910, Horion 1953); Pieniny: Zamczysko, Trzy Korony (Szymczakowski 1973), Doliny koło Krościenka (Burakowski B.*); Polska (Łomnicki M.A. 1913); «Śląsk» (Seidlitz 1889, Jakobson 1911, Kuhnt 1912, Horion 1951); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Karpaty» (Pax 1917, Pax 1918b, Kuntze R. 1933); Sudety (Pax 1917, Pax 1918b)