Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Ebaeus flavicornis Erichson, 1840c
Description in KFP (in Polish):
[tom 11]
Gatunek o nie ustalonej ostatecznie randze taksonomicznej, przez niektórych autorów uważany jedynie za rasę E. appendiculatus Er. Wykazywany z Europy Środkowej, zwłaszcza z jej części południowo-wschodniej. W Polsce chrząszcz rzadko i sporadycznie spotykany, znany z nielicznych stanowisk tylko w siedmiu krainach, przy czym prócz Cieszyna, pozostałe dane o rozmieszczeniu oparte były na znaleziskach z ubiegłego wieku, dlatego też zasiedlenie naszego kraju przez omawianego chrząszcza wymaga dalszych badań. Zasiedla tereny pagórkowate i niższe położenia górskie. Poławiany przeważnie późną wiosną i w lecie na różnych krzewach i drzewach.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Dolny Śląsk (Letzner 1871, Letzner 1889, Gerhardt 1899, Gerhardt 1910, Horion 1953), Wrocisławice koło Środy Śląskiej (Burakowski B.*); Górny Śląsk: Rudy koło Kuźni Raciborskiej (Roger 1856, Reitter 1870); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: okolice Krakowa (Kulczyński W. 1873), Kraków-Prądnik Biały (Burakowski B.*); Sudety Zachodnie (Letzner 1871, Letzner 1889, Gerhardt 1895c, Gerhardt 1910, Horion 1953); Sudety Wschodnie: Kłodzko (Letzner 1889, Gerhardt 1910, Horion 1953); Beskid Zachodni: Cieszyn (Wanka 1915); Pieniny (Nowicki M. 1864, Nowicki M. 1865, Nowicki M. 1870, Łomnicki M.A. 1866), Czorsztyn (Łomnicki M.A. 1886), Krościenko (Burakowski B.*); Polska (Łomnicki M.A. 1913); «Śląsk» (Seidlitz 1889, Hubenthal 1909b, Jakobson 1911, Reitter 1911, Kuhnt 1912); «Śląsk południowo-wschodni» (Horion 1951); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Galicja Zachodnia» (Nowicki M. 1873); «Karpaty» (Nowicki M. 1873)