Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Clytus rhamni Germar, 1817
Description in KFP (in Polish):
[tom 15]
Gatunek zamieszkujący południową i środkową część Europy, na wschód sięgający po Azję Mniejszą, Kaukaz, Zakaukazie, Armenię i północny Iran. W Polsce chrząszcz rzadko, przeważnie pojedynczo poławiany, znany z nielicznych stanowisk tylko w sześciu krainach. Zasiedla krzewiaste zarośla na skrajach lasu; w głębi lasu na ogół nie jest spotykany. Bionomia tego gatunku jest słabo poznana. Postacie dojrzałe występują od maja do lipca na krzewach oraz na kwiatach roślin zielnych, zwłaszcza na baldaszkowatych (Umbelliferae) i krwawnikach — Achillea L. Według piśmiennictwa rozwój larwalny ma odbywać się w różnych krzewach, jak np. wiśni wonnej — Cerasus mahaleb (L.) i rokitnikach — Hippophaë L.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Puszcza Białowieska: Białowieski Park Narodowy — oddz. 398 (Karpiński 1948b, Karpiński 1949d); Nizina Sandomierska: koło Jarosławia (Hildt 1917); Beskid Zachodni: Cieszyn (Horion 1974); Bieszczady: Mików koło Komańczy (Śliwiński Z.*); Pieniny: Trzy Korony (Śliwiński Z.*); Tatry (Kotula 1873, Nowicki M. 1873, Łomnicki M.A. 1913, Kinel 1919); Polska (Plavilstshikov 1940); «Prusy» (Pfeil 1857); «Śląsk» (Kuhnt 1912, Łomnicki M.A. 1913, Kinel 1919, Horion 1951); «Karpaty» (Łomnicki M.A. 1884)