Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Chlorophorus ruficornis (Olivier, 1790b)
Description in KFP (in Polish):
[tom 15]
Gatunek o niedostatecznie poznanym rozsiedleniu, znany dotychczas z nielicznych stanowisk w południowo-wschodniej Francji. W Polsce ani w krajach sąsiednich nie stwierdzony. Kilkakrotnie wykazywany ogólnikowo ze Śląska na podstawie jedynej wzmianki sprzed przeszło stu lat o znalezieniu okazów tego gatunku na składowisku drzewa. Możliwe, że K. Letzner (1876) podał tę pierwszą wiadomość na podstawie chrząszczy zawleczonych z drewnem lub błędnie oznaczonych. Bionomia tego gatunku nie jest nam znana.
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data: