Przeglądaj:

»

Rodzaj (wybór zakresu):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Rozmieszczenie jako:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow gatunek: Morimus funereus Mulsant, 1863
Opis w KFP:
[tom 15]
Gatunek rozsiedlony głównie w Europie Południowej, docierający na północ do Istrii, Węgier, Czechosłowacji, południowo-zachodniej Ukrainy i Mołdawii. W Polsce z całą pewnością nie stwierdzony. Omyłkowo wykazany ogólnikowo ze Śląska przeszło sto lat temu przez H. Ledera (1872) i później przez innych autorów wiadomość ta była bezkrytycznie powtarzana. F. Hildt (1917) podał błędną informację, jakoby dr Wierzejski znalazł tego chrząszcza w Kalinowicach pod Szczebrzeszynem, natomiast wiadomo, że A. Wierzejski zbierał w Kalinowcu, ale na Bukowinie (obecnie w Mołdawii). Ogólnikowe wzmianki o występowaniu we wschodniej Galicji i południowej Polsce opierały się na danych odnoszących się do terenu obecnie leżącego poza naszymi granicami. Zasiedla świetliste drzewostany liściaste i mieszane. Postacie dojrzałe ukazują się około połowy maja i są spotykane do sierpnia. Prowadzą skryty tryb życia. Ukazują się o zmroku i nocą i w tym czasie odbywa się kopulacja. Rozwój larwalny odbywa w korzeniach, szyi korzeniowej i w niższej partii pni drzew osłabionych lub obumierających, również w nie okorowanych pniakach oraz pniach leżących na ziemi. Larwy polifagiczne, żerują w drewnie dębów — Quercus L., buka — Fagus L., kasztana — Castanea Mill., topól — Populus L., wiązów — Ulmus L., klonów — Acer L. i jodeł — Abies Mill.
UWAGA
To jest strona archiwalna. Aktualne dane o gatunku zawiera Mapa Bioróżnorodności.
KLIKNIJ TU, aby je zobaczyć.
Bieżąca strona to przeglądarka danych zdigitalizowanego Katalogu Fauny Polski.
Baza BioMap dostarcza nowe dane o gatunkach
i więcej narzędzi wyszukiwania.

Rozmieszczenie jako:
Dane o rozmieszczeniu:
Polska Południowa (Plavilstshikov 1958); «Śląsk» (Leder 1872, Letzner 1885d, Schilsky 1909, Kuhnt 1912, Reitter 1912, Łomnicki M.A. 1913); «Galicja Wschodnia» (Łomnicki M.A. 1913); «Karpaty» (Heyrovský 1965)