Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Oberea (Oberea) linearis (Linnaeus, 1761)
Description in KFP (in Polish):
[tom 15]
Gatunek zamieszkujący głównie południową i środkową część Europy, docierający na północ do Danii i południowej Skandynawii, a na wschód do Kaukazu i Uralu Południowego. W Polsce, choć nie jest jeszcze znany z niektórych krain, występuje prawdopodobnie na całym obszarze prócz wyższych partii górskich. Główną rośliną żywicielską omawianego gatunku jest leszczyna zwyczajna — Corylus avellana L., niekiedy także grab zwyczajny — Carpinus betulus L., orzech włoski — Juglans regia L., olsze — Alnus Mill. i wiązy — Ulmus L. Rójka chrząszczy rozpoczyna się w maju i trwa do sierpnia, a największe nasilenie pojawu przypada na lipiec. Imagines przebywają zwykle na dolnej stronie liści, w dni pogodne odbywają loty w godzinach południowych wokół roślin żywicielskich. Samice przed złożeniem jaj obrączkują żuwaczkami tylko zeszłoroczne pędy o średnicy około 5-12 mm. Poniżej obrączki samica składa jajo pod korę przez nacięcie. Larwa drąży początkowo placykowaty chodnik pod korą, następnie wgłębia się w drewno w górnej części wygryzionego chodnika. Po pewnym upływie czasu pęd powyżej obrączki usycha. Przepoczwarczenie następuje w maju-czerwcu dopiero po drugim przezimowaniu. Omawiany gatunek należy do szkodników fizjologicznych, przyczynia się do usychania liści i zamierania pędów.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Source Region Area References
KFP 15 Pobrzeże Bałtyku Gdańsk Lentz 1879
KFP 15 Pobrzeże Bałtyku Koszalin Lüllwitz 1916
KFP 15 Pojezierze Pomorskie okolice Stargardu Schmidt G. 1936
KFP 15 Pojezierze Mazurskie Lentz 1879
KFP 15 Nizina Wielkopolsko-Kujawska Letzner 1871, Gerhardt 1891c, Tumm 1904, Schumann 1906, Szulczewski 1922, Polentz 1939b, Bałazy i in. 1974, Gutowski 1984b, Tomalak 1984
KFP 15 Nizina Mazowiecka Warszawa-Bielany, Warszawa-Natolin Hildt 1917, Burakowski i Nowakowski 1981b
KFP 15 Nizina Mazowiecka Pruszków Łoś K.*
KFP 15 Puszcza Białowieska Białowieski Park Narodowy Karpiński 1949c, Karpiński 1949d, Gutowski 1985
KFP 15 Dolny Śląsk Kelch 1846, Roger 1856, Letzner 1871, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910, Polentz 1939b, Polentz 1942, Strojny 1974c
KFP 15 Górny Śląsk Kelch 1846, Roger 1856, Letzner 1871, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910, Śliwiński i Lessaer 1970
KFP 15 Wyżyna Krakowsko-Wieluńska Ojców Hildt 1917
KFP 15 Wyżyna Krakowsko-Wieluńska okolice Częstochowy Ciszkiewicz 1925
KFP 15 Wyżyna Krakowsko-Wieluńska Kraków Śliwiński Z.*
KFP 15 Wyżyna Małopolska Kinelski i Szujecki 1959, Śliwiński 1961, Dominik 1966c, Śliwiński i Lessaer 1970
KFP 15 Wyżyna Małopolska Klonów koło Miechowa Gruszka A.*
KFP 15 Góry Świętokrzyskie Świętokrzyski Park Narodowy Śliwiński Z.*
KFP 15 Wyżyna Lubelska Dobużek koło Łaszczowa Gruszka A.*
KFP 15 Nizina Sandomierska okolice Rzeszowa Schaitter 1870
KFP 15 Sudety Zachodnie Letzner 1871, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1899, Gerhardt 1910
KFP 15 Sudety Wschodnie Kłodzko Zebe G. 1853
KFP 15 Beskid Zachodni Beskid Śląski — góra Tuł Śliwiński i Lessaer 1970
KFP 15 Beskid Zachodni Rytro Wanat M.*
KFP 15 Beskid Wschodni okolice Przemyśla Trella 1925
KFP 15 Bieszczady Jabłonki koło Leska Śliwiński i Lessaer 1970
KFP 15 Polska Kulwieć 1907, Łomnicki M.A. 1913, Kuntze R. 1936, Dominik 1955b
KFP 15 «Pomorze» Zebe G. 1853
KFP 15 «Prusy» Siebold 1847, Zebe G. 1853, Lentz 1857
KFP 15 «Prusy Wschodnie» Seidlitz 1891
KFP 15 «Śląsk» Weigel 1806, Schilling i Rendschmidt 1833, Kuhnt 1912
KFP 15 «Karpaty» Nowicki M. 1873
KFP 15 «Galicja» Łomnicki M.A. 1884
KFP 15 «Hrabstwo Kłodzkie» Letzner 1871, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910