Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Bruchus lentis Frölich, 1799
Description in KFP (in Polish):
[tom 15]
Gatunek rozprzestrzeniony w południowej części środkowej Europy, Euro­pie Południowej, Afryce Północnej, Azji Mniejszej, na Bliskim Wschodzie i w Indiach. W Polsce jest notowany tylko z sześciu krain, ale prawdopodobnie we właściwych sobie siedliskach występuje również na innych obszarach. Rozwój larwalny odbywa w nasionach soczewicy jadalnej — Lens esculenta Mnch., przyczyniając się niekiedy do znacznego obniżania plonów tej rośliny uprawnej.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Głogów (Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910, Schumann 1908), Poznań (Szulczewski 1922), Rzepin (Kamiński i Buderacka-Niechwiejczyk 1972); Nizina Mazowiecka: Warszawa (Kamiński 1972, Kamiński i Buderacka-Niechwiejczyk 1972); Dolny Śląsk: Wrocław, Legnica (Letzner 1871, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910), Świdnica (Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910); Wzgórza Trzebnickie (Letzner 1871, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Kraków (Wajgiel 1875); Beskid Zachodni: Cieszyn (Wanka 1927); Polska (Kulwieć 1907, Łomnicki M.A. 1913, Kuntze R. 1936, Borowiec 1980); «Śląsk» (Gerhardt 1866, Kuhnt 1912)