Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Bruchus signaticornis Gyllenhal in Schönherr, 1833
Description in KFP (in Polish):
[tom 15]
Gatunek występujący w Europie Południowej, Afryce Północnej i na Bliskim Wschodzie, poza tym w warunkach polowych obserwowano go na stanowiskach roślinności kserotermicznej w południowej części środkowej Europy, natomiast w części północnej wyłącznie w ogrzewanych magazynach i to tylko przez okres jednego roku. W Polsce z całą pewnością nie stwierdzony. Dawne wzmianki sprzed przeszło stu lat o występowaniu na Śląsku i w Beskidach Zachodnich opierały się prawdopodobnie na mylnych oznaczeniach, gdyż nie znalazły potwierdzenia w spisie chrząszczy śląskich (Gerhardt 1910). Larwy żerują głównie w soczewicy jadalnej — Lens esculenta Mnch., rzadziej w wykach — Vicia L.
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Dolny Śląsk: Kup woj. Opole (Kelch 1852, Roger 1856, Letzner 1871); Górny Śląsk: Racibórz (Kelch 1852, Roger 1856); Beskid Zachodni: Ustroń (Kelch 1852, Roger 1856, Reitter 1870, Letzner 1871); Polska (Łomnicki M.A. 1913); «Śląsk» (Borowiec 1980)