Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Bruchus viciae Olivier, 1795b
Description in KFP (in Polish):
[tom 15]
Gatunek zamieszkujący środkową i południową część Europy, Azję Mniejszą, Bliski Wschód i Kaukaz, notowany także z Wysp Brytyjskich, Danii i dwu południowych prowincji Szwecji. W Polsce chrząszcz rzadko wykazywany, znany tylko z czterech krain. Larwy żerują w nasionach różnych gatunków wyk — Vicia L. i groszków — Lathyrus L.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pojezierze Mazurskie (Wengris 1960, Wengris 1961, Wengris 1962, Borowiec 1980); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1899, Gerhardt 1910); Roztocze: Obrocz woj. Zamość (Tenenbaum 1913); Sudety Zachodnie (Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910, Kolbe W. 1893); Polska (Łomnicki M.A. 1913); «Śląsk» (Seidlitz 1891, Kuhnt 1912, Horion 1951, Borowiec 1980); «Karpaty» (Nowicki M. 1873, Borowiec 1980); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884)