Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Otiorhynchus (Arammichnus) conspersus (Herbst, 1795)
Description in KFP (in Polish):
[tom 19]
Gatunek szeroko rozprzestrzeniony od Azji Środkowej po południowo-wschodnią część Europy Środkowej. W Polsce znany z kilku zaledwie stanowisk w południowej części kraju. Dane z okolic Przemyśla (Smreczyński 1955) i Pogórza Przemyskiego (Petryszak 1982) opierają się na stanowisku niedaleko położonym za naszą granicą (Trella 1936). Zasiedla biotopy kserotemiczne; poławiano go na słonecznych zboczach rzadko porośniętych tarniną, świdwą i leszczyną. Rozwój nie jest poznany; postacie dojrzałe żerują na żmijowcu zwyczajnym — Echium vulgare L.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Wierzchowie koło Ojcowa (Smreczyński 1929, Mazur M. 1983), Ojców (Kuntze R. 1931, Kuntze R. 1933, Trella 1936), okolice Ojcowa (Smreczyński 1966); Wyżyna Małopolska: wzgórze Wały koło Racławic (Smreczyński 1960b, Szymczakowski 1960), Rzerzuśnia (Szymczakowski 1960), okolice Miechowa (Smreczyński 1966), Wyżyna Miechowsko-Sandomierska (Mazur M. 1983), Wyżyna Miechowska (Petryszak 1991); Wyżyna Lubelska: Gródek (Cmoluch 1959, Cmoluch 1963, Mazur M. 1992), Tarnogóra (Cmoluch 1971), Opoka Duża woj. Tarnobrzeg (Cmoluch 1981, Cmoluch 1986b, Petryszak 1982, Mazur M. 1983); Roztocze: Biała Góra koło Tomaszowa Lubelskiego (Cmoluch 1987, Mazur M. 1992); Polska (Dieckmann 1980, Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992); Polska południowo-zachodnia (Kuntze R. 1931c, Kuntze i Noskiewicz 1938); «Galicja Wschodnia» (Łomnicki M.A. 1913)