Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Otiorhynchus (Arammichnus) conspersus (Herbst, 1795)
Description in KFP (in Polish):
[tom 19]
Gatunek szeroko rozprzestrzeniony od Azji Środkowej po południowo-wschodnią część Europy Środkowej. W Polsce znany z kilku zaledwie stanowisk w południowej części kraju. Dane z okolic Przemyśla (Smreczyński 1955) i Pogórza Przemyskiego (Petryszak 1982) opierają się na stanowisku niedaleko położonym za naszą granicą (Trella 1936). Zasiedla biotopy kserotemiczne; poławiano go na słonecznych zboczach rzadko porośniętych tarniną, świdwą i leszczyną. Rozwój nie jest poznany; postacie dojrzałe żerują na żmijowcu zwyczajnym — Echium vulgare L.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Source Region Area References
KFP 19 Wyżyna Krakowsko-Wieluńska Wierzchowie koło Ojcowa Smreczyński 1929, Mazur M. 1983
KFP 19 Wyżyna Krakowsko-Wieluńska Ojców Kuntze R. 1931, Kuntze R. 1933, Trella 1936
KFP 19 Wyżyna Krakowsko-Wieluńska okolice Ojcowa Smreczyński 1966
KFP 19 Wyżyna Małopolska wzgórze Wały koło Racławic Smreczyński 1960b, Szymczakowski 1960
KFP 19 Wyżyna Małopolska Rzerzuśnia Szymczakowski 1960
KFP 19 Wyżyna Małopolska okolice Miechowa Smreczyński 1966
KFP 19 Wyżyna Małopolska Wyżyna Miechowsko-Sandomierska Mazur M. 1983
KFP 19 Wyżyna Małopolska Wyżyna Miechowska Petryszak 1991
KFP 19 Wyżyna Lubelska Gródek Cmoluch 1959, Cmoluch 1963, Mazur M. 1992
KFP 19 Wyżyna Lubelska Tarnogóra Cmoluch 1971
KFP 19 Wyżyna Lubelska Opoka Duża woj. Tarnobrzeg Cmoluch 1981, Cmoluch 1986b, Petryszak 1982, Mazur M. 1983
KFP 19 Roztocze Biała Góra koło Tomaszowa Lubelskiego Cmoluch 1987, Mazur M. 1992
KFP 19 Polska Dieckmann 1980, Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992
KFP 19 Polska południowo-zachodnia Kuntze R. 1931c, Kuntze i Noskiewicz 1938
KFP 19 «Galicja Wschodnia» Łomnicki M.A. 1913