Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Otiorhynchus (Otiorhynchus) chalceus Stierlin, 1861
Description in KFP (in Polish):
[tom 19]
Gatunek występujący głównie w Alpach Wschodnich, na zachód docierający do Tyrolu i Bawarii; uzależniony od gleb wapiennych, w strefie alpejskiej poławiany pod kamieniami. W Polsce z całą pewnością nie stwierdzony. Wzmianka ogólna o występowaniu na Śląsku, podana po raz pierwszy przez Stierlina (1872), była później bezkrytycznie powtarzana przez wielu autorów. O zasiedleniu Śląska wątpili Sz. Tenenbaum (1923), A. Horion (1935) oraz M. Mroczkowski i J. Stefańska (1992).
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
«Śląsk» (Stierlin 1872, Letzner 1873, Letzner 1876, Kraatz 1876, Schilsky 1888, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910, Seidlitz 1891, Kuhnt 1912)

Uwagi:
«Śląsk»: — terra typica! dla O. spoliatus Stierlin.