Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Otiorhynchus (Otiorhynchus) lithantracius Boheman in Schönherr, 1843
Description in KFP (in Polish):
[tom 19]
Gatunek górski, znany z Alp Wschodnich, Karpat i północnej części Półwyspu Bałkańskiego. W Polsce dotychczas nie stwierdzony (Mroczkowski i Stefańska 1992), a ogólnikowa wzmianka o występowaniu w Polsce opierała się jedynie na danych odnoszących się do stanowiska na Howerli (Czarnohora). Istnieje możliwość jego występowania w Bieszczadach. Najbliższe Polski stanowiska znajdują się w Białych Karpatach (Słowacja) i na Czarnohorze (Ukraina).
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data: