Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»



»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Otiorhynchus (Otiorhynchus) rugosostriatus (Goeze, 1777)
Description in KFP (in Polish):
[tom 19]
Gatunek rozmieszczony w południowej części Europy oraz na ciepłych obszarach Europy Środkowej, notowany ponadto z Wysp Brytyjskich, Danii i dwu południowych prowincji Szwecji oraz jako zawleczony do Afryki Północnej, Usa, Kuby, Boliwii, Trinidadu i Nowej Zelandii. W Polsce chrząszcz rzadko wykazywany, znany z nielicznych stanowisk w czterech tylko krainach. Gatunek występujący w środowiskach synantropijnych głównie na terenach otwartych, na glebach suchych w ogrodach, winnicach, miejscach ruderalnych, dołach po wybranym żwirze i piasku, na nasłonecznionych pobrzeżach lasu i wrzosowiskach. Postacie dojrzałe są aktywne w nocy, za dnia ukrywają się w detrytusie, ściółce i wśród mchów; żerują na różnych roślinach zielnych i krzewach, także owocowych. Poławiane są często w żywopłotach z ligustru pospolitego — Ligustrum vulgare L. oraz na bzie pospolitym (lilaku) — Syringa vulgaris L. Cykl rozwojowy prawdopodobnie dwuletni. W czerwcu-wrześniu samica składa jaja do gleby, rzadziej na ogonki liściowe w pobliżu gleby. Larwy polifagiczne, żerują na korzeniach różnych roślin; zimują.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Stawnik koło Żar, Wrześnik (Neresheimer i Wagner H. 1942), Poznań (Stachowiak P. 1979, Stachowiak P. 1982, Kuśka 1985b); Dolny Śląsk: Wrocław — Sępolno, Ogród Botaniczny, Śródmieście (Kania 1991); Górny Śląsk: Przegędza koło Rybnika (Kuśka A.*); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Kraków i okolice (Petryszak i Mazur 1981, Mazur M. 1983, Kuśka 1985b); Bieszczady: okolice Zatwarnicy (Petryszak i Mazur 1981, Kuśka 1985b); Polska (Mroczkowski i Stefańska 1992)