Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Otiorhynchus (Otiorhynchus) sabutosus Gyllenhal in Schönherr, 1834
Description in KFP (in Polish):
[tom 19]
Gatunek mało znany, wykazywany dotychczas z Chorwacji, Słowenii, Węgier i Słowacji. W Polsce dotychczas nie stwierdzony (Mroczkowski i Stefańska 1992); jedyna ogólnikowa wzmianka sprzed 50 lat o występowaniu na Śląsku nie znalazła później nigdzie potwierdzenia.
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
«Śląsk» (Lona 1936)