Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Otiorhynchus (Otiorhynchus) uncinatus Germar, 1824
Description in KFP (in Polish):
[tom 19]
Gatunek zamieszkujący głównie obszary górzyste w Europie Środkowej, docierający na zachód do Szwajcarii i Pirenejów, notowany też z Danii. W Polsce znany z Wlenia i okolic Legnicy na podstawie wzmianek sprzed przeszło stu lat i na tej podstawie notowany kilkakrotnie ze Śląska i zaliczany do chrząszczy krajowych (M. Łomnicki 1913). Chociaż S. Smreczyński (1966) nie uznał O. (O.) uncinatus Germ. za gatunek krajowy, a według L. Dieckmanna (1980) w Polsce ryjkowiec ten nie występuje, bowiem wszystkie zbierane przez K. Letznera okazy ze Śląska (zbiór przechowywany w Deutsche Entomologische Institut) należą do O. (O.) scaber (L.), to wbrew tym poglądom zaliczamy O. (O.) uncinatus Germ. do fauny Polski, ponieważ w zbiorze R. Scholza (Muzeum Przyrodnicze we Wrocławiu) znajdują się dobrze oznaczone okazy, zebrane w lipcu 1890 r. we Wleniu (Kania 1991). Występuje na niższych stanowiskach górskich. Poławiany w jasnych lasach liściastych i mieszanych, zaroślach kserotermicznych, na suchych zboczach i skarpach, głównie na roślinach zielnych, rzadziej na krzewach. Bionomia, niższe stadia rozwojowe i szczegóły rozrodu nie są znane. Postacie dojrzałe są aktywne nocą, za dnia kryjąc się w kępach trawy, wśród mchów i w ściółce. W terenie nie obserwowano żerowania, ale w hodowli (Dieckmann 1980) chrząszcze nadżerały świeże zielone liście głowienki pospolitej — Prunella vulgaris L. i babki lancetowatej — Plantago lanceolata L., jak również zwiędłe liście olszy szarej — Alnus incana (L.) Mnch. i tawuły — Spiraea sp.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Dolny Śląsk: okolice Legnicy (Gerhardt 1891); Sudety Zachodnie: Wleń (Gerhardt 1889c, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910, Kania 1991); Polska (Hoffmann 1950); «Śląsk» (Kuhnt 1912, Łomnicki M.A. 1913, Horion 1951, Smreczyński 1966)