Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Phyllobius (Subphyllobius) parvulus (Olivier, 1807)
Description in KFP (in Polish):
[tom 19]
Gatunek rozmieszczony w zachodniej i południowej części Europy, w środkowej części wykazywany tylko z Niemiec i Danii, notowany ponadto z Syberii i Algierii. W Polsce nie jest stwierdzony w sposób pewny; notowano go z nielicznych stanowisk w czterech tylko krainach, przy czym wzmianki o jego występowaniu opierają się na znaleziskach z ubiegłego stulecia. Po roku 1910 nie był zaliczony do fauny krajowej (M. Łomnicki 1913, S. Smreczyński 1966, Lucht 1987). Występuje głównie w biotopach kserotermicznych. Jest gatunkiem polifagicznym, żerującym na różnych roślinach zielnych oraz krzewach i drzewach.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Nizina Wielkopolsko-Kujawska: koło Poznania (Schumann 1904); Nizina Mazowiecka: okolice Warszawy (Osterloff 1882); Dolny Śląsk: Świdnica, Chrząstowice, Legnica (Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910); Sudety Wschodnie: Kłodzko (Zebe G. 1853); Polska (Mroczkowski i Stefańska 1992); «Śląsk» (Letzner 1871, Kuhnt 1912); «lewy brzeg Odry» (Kolbe W. 1918)