Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Phyllobius (Phyllobius) contemptus Steven, 1829b
Description in KFP (in Polish):
[tom 19]
Gatunek zamieszkujący Europę Wschodnią, wykazywany także z Kaukazu, Iranu i Uzbekistanu — granicę zachodnią zasięgu osiąga w południowej części Polski, skąd jest znany z nielicznych stanowisk w czterech krainach. Postacie dojrzałe żerują na roślinach zielnych. Niższe stadia rozwojowe i przebieg rozwoju nie są znane.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data: