Przeglądaj:

»

Rodzaj (wybór zakresu):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Rozmieszczenie jako:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow gatunek: Phyllobius (Ustavenus) vespertinus (Fabricius, 1792b)
Opis w KFP:
[tom 19]
Gatunek rozsiedlony w południowej, zachodniej i środkowej części Europy, na północ docierający do Danii i południowej Szwecji, ponadto notowany z Iranu i Syberii. W Polsce znany tylko z południowej części kraju, przy czym należy tu do najpospolitszych przedstawicieli rodzaju. Zasiedla zarówno kserotermiczne, jak i zimne środowiska na terenach nizinnych i górzystych. Poławiano go od kwietnia do czerwca w dolinach rzek i potoków, na łąkach, miedzach, pobrzeżach wód, słonawiskach, groblach, wydmach, wrzosowiskach i miejscach ruderalnych. Jest gatunkiem polifagicznym, żerującym na roślinach zielnych, trawach oraz drzewach liściastych, również owocowych i niekiedy wyrządza szkody w sadach.
map - KFP regions powiększ
Występowanie w krainach faunist. wg KFP

[bez aktualizacji]
UWAGA
To jest strona archiwalna. Aktualne dane o gatunku zawiera Mapa Bioróżnorodności.
KLIKNIJ TU, aby je zobaczyć.
Bieżąca strona to przeglądarka danych zdigitalizowanego Katalogu Fauny Polski.
Baza BioMap dostarcza nowe dane o gatunkach
i więcej narzędzi wyszukiwania.


Rozmieszczenie jako:
Dane o rozmieszczeniu:
Dolny Śląsk: Niemodlin (Kelch 1846); Wzgórza Trzebnickie: Siemianice koło Kępna (Stachowiak P. 1992c); Górny Śląsk (Kelch 1846, Kuśka 1982, Knutelski 1991); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Dieckmann 1979, Mazur M. 1983, Knutelski 1991), liczne stanowiska (Mazur M.*); Wyżyna Małopolska (Wanat 1987, Petryszak 1991), liczne stanowiska (Mazur M.*); Góry Świętokrzyskie (Dieckmann 1979, Kuśka 1989c); Wyżyna Lubelska: rezerwat «Gliniska» koło Grabowca, Miączyn, Gródek koło Hrubieszowa (Mazur M. 1992); Roztocze: 7 miejscowości (Mazur M. 1992); Nizina Sandomierska: Puszcza Niepołomicka (Petryszak 1988), Końska Ulica kolo Adamówki (Mazur M. 1992); Beskid Zachodni (Petryszak 1981, Petryszak 1982, Petryszak i Knutelski 1987, Knutelski 1991); Beskid Wschodni (Trella 1934, Petryszak 1982); Pieniny (Petryszak 1981, Petryszak 1982, Petryszak i Knutelski 1987); Tatry (Kuśka 1987); Polska (Tenenbaum 1925, Dieckmann 1980, Lucht 1987, Tempére i Péricart 1989, Mroczkowski i Stefańska 1992); «Śląsk» (Weigel 1806, Schilling 1845, Dieckmann 1979); «Hrabstwo Kłodzkie» (Schilling 1845)