Przeglądaj:

»

Rodzaj (wybór zakresu):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Rozmieszczenie jako:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow gatunek: Trachyphloeus angustisetulus Hansen, 1915
Opis w KFP:
[tom 19]
Gatunek obejmujący zasięgiem południową i środkową część Europy oraz kilka południowych prowincji Finlandii i Szwecji. Wszędzie rzadko notowany, gdyż przez niektórych autorów traktowany jako synonim T. bifoveolatus Beck W Polsce ryjkowiec mało znany, wykazany z Gdyni oraz nielicznych stanowisk w południowej części kraju. Zasiedla głównie otwarte, suche łąki, trawiaste zbocza, miejsca ruderalne, gruzowiska i wrzosowiska. Stadia przedimaginalne i przebieg rozwoju nie są znane. Postacie dojrzałe ukazują się w kwietniu i są poławiane do listopada. Żerują na różnych roślinach zielnych; są spotykane również często w ściółce, wśród mchów i kęp trawy.
map - KFP regions powiększ
Występowanie w krainach faunist. wg KFP

[bez aktualizacji]
UWAGA
To jest strona archiwalna. Aktualne dane o gatunku zawiera Mapa Bioróżnorodności.
KLIKNIJ TU, aby je zobaczyć.
Bieżąca strona to przeglądarka danych zdigitalizowanego Katalogu Fauny Polski.
Baza BioMap dostarcza nowe dane o gatunkach
i więcej narzędzi wyszukiwania.


Rozmieszczenie jako:
Dane o rozmieszczeniu:
Pobrzeże Bałtyku: Gdynia (Smreczyński 1929); Dolny Śląsk: rezerwat Ligota Dolna koło Gogolina (Kuśka 1973); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: okolice Krakowa (Smreczyński 1929, Smreczyński 1966, Kuśka 1973), Kraków-Bielany (Mazur M. 1983), Ojcowski Park Narodowy (Knutelski i in. 1986); Wyżyna Małopolska: Łódź (Wanat 1987); Góry Świętokrzyskie: góra Radostowa (Kuśka 1989c); Nizina Sandomierska (Smreczyński 1966); Beskid Zachodni (Petryszak 1982); Beskid Wschodni: Ciężkowice koło Tarnowa (Smreczyński 1929), okolice Tarnowa (Kuśka 1973); Polska (Smreczyński 1960b, Dieckmann 1962, Dieckmann 1980, Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992)