Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Trachyphloeus olivieri Bedel, 1883
Description in KFP (in Polish):
[tom 19]
Gatunek występujący w południowej i środkowej części Europy, na północ docierający do Nadrenii, Westfalii, Dolnej Saksonii i Brandenburgii. W Polsce znaleziony tylko w ośmiu krainach, przy czym większość danych o jego występowaniu opiera się na materiałach z ubiegłego stulecia. Występuje na suchych pastwiskach, stepach, wydmach piaszczystych, nasłonecznionych zboczach les­sowych, gipsowych i wapiennych, nasypach oraz murawach naskalnych. Bionomia poznana fragmentarycznie. Rozmnaża się partenogenetycznie. Poławiany od marca do listopada na roślinach zielnych, na glebie pod niskimi roślinami wśród mchów. Młode imagines spotykano w sierpniu. Chrząszcze żerują na liściach. Jako rośliny pokarmowe wymieniane są: komonica zwyczajna — Lotus corniculatus L., podagrycznik pospolity — Aegopodium podagraria L., posłonek kutnerowaty — Helianthemum nummularium (L.) Dun. i wyka ptasia — Vicia cracca L.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pojezierze Mazurskie: Dąbrówno koło Ostródy (Lentz 1879); Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Wąsosz (Gerhardt 1910); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Schwarz i Letzner 1874, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910); Wzgórza Trzebnickie (Letzner 1871, Gerhardt 1890b); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Jaskrów kolo Częstochowy (Lgocki 1908); Sudety Wschodnie (Zebe G. 1853, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910); Beskid Zachodni: Babia Góra (Stobiecki 1883); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1938b, Trella 1939, Smreczyński 1955, Smreczyński 1966, Petryszak 1982); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992); «Prusy Wschodnie» (Seidlitz 1891); «Śląsk» (Kuhnt 1912); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Hrabstwo Kłodzkie» (Letzner 1871)