Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Propylea quatuordecimpunctata (Linnaeus, 1758)
Description in KFP (in Polish):
[tom 13]
Gatunek szeroko rozmieszczony w Palearktyce, występujący w prawie całej Europie. Północna granica zasięgu przebiega poniżej koła podbiegunowego. Pospolity, eurytopowy gatunek zasiedlający najróżnorodniejsze wilgotne i suche środowiska, unikający jednak lasów iglastych, znajdowany szczególnie często w środowiskach o charakterze ruderalnym. Odżywia się różnymi mszycami, żerującymi na krzewach i drzewach liściastych (również owocowych), na bylinach, roślinach zielnych i trawach. Zimuje w ściółce i na ziemi pod suchymi szczątkami roślinnymi.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
[No detailed distribution data]

Uwagi:
W Polsce nie notowany jeszcze ze Wzgórz Trzebnickich i Kotliny Nowotarskiej, z pozostałych krain wykazywany wielokrotnie przez licznych autorów.
Dolny Śląsk: Śląsk Dolny: Jutrzyna woj. Wrocław - locus typicus! dla Halyzia conglobata ab. semiflava W. G. Schneider.