Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Polydrusus (Neodrosus) thalassinus (Gyllenhal in Schönherr, 1834)
Description in KFP (in Polish):
[tom 19]
Gatunek rozsiedlony głównie w południowo-wschodniej części Europy, skąd na nielicznych stanowiskach dociera do południowej Polski, Słowacji, Austrii i Węgier. W Polsce należy do wielkich rzadkości; notowano go tylko z okolic Przemyśla, gdzie zebrano większą liczbę okazów. Ryjkowiec kserotermofilny, żerujący na liściach i młodych pędach dębów — Quercus L., grabów — Carpinus L. i leszczyny — Corylus L., poławiany w czerwcu i lipcu. Wczesne stadia rozwojowe i szczegóły bionomii nie są poznane.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1934, Trella 1938b, Kuntze i Noskiewicz 1938, Lazarko 1938, Smreczyński 1955, Smreczyński 1966, Dieckmann 1980, Petryszak 1982), Krzywcza i Pikulice koło Przemyśla (Mazur M.*); Polska (Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992); Polska południowo-wschodnia (Kuntze R. 1936, Kuntze R. 1939)