Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Pholicodes trivialis Boheman in Schönherr, 1834
Description in KFP (in Polish):
[tom 19]
Gatunek o niedostatecznie poznanym rozmieszczeniu, notowany z Kaukazu i Astrachania. W Polsce niedawno odkryty na jednym stanowisku w Bieszczadach, co wymaga jednak potwierdzenia (Mroczkowski i Stefańska 1992). Stadia przedimaginalne, szczegóły rozwoju i rośliny żywicielskie nie są znane.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Bieszczady: okolice Ustrzyk Górnych (Stachowiak P. 1988)