Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Brachysomus hirtus (Boheman in Schönherr, 1845)
Description in KFP (in Polish):
[tom 19]
Gatunek występujący głównie w południowej i środkowej części Europy, na północ docierający do Hesji, Turyngii i okolic Warszawy. W Polsce chrząszcz mało znany; notowany z okolic Przemyśla i Warszawy na podstawie danych sprzed przeszło 60 lat oraz ze Śląska Górnego na podstawie wzmianki sprzed 140 lat, dlatego też współczesne występowanie omawianego gatunku w naszym kraju winno być udokumentowane nowymi materiałami. Żyje w suchych, jasnych lasach liściastych, zwłaszcza w drzewostanach dębowych i bukowych, ponadto spotykany w winnicach, żywopłotach, na słonecznych zboczach, skarpach i nasypach. Poławiany w ciągu całego roku późną jesienią, zimą i wczesną wiosną pod opadłym listowiem, chrustem, w ściółce, wśród mchów i kęp trawy. Bionomia, niższe postacie rozwojowe i rośliny żywicielskie nie są znane.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data: