Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Brachysomus villosulus (Germar, 1824)
Description in KFP (in Polish):
[tom 19]
Gatunek o niedostatecznie poznanym rozmieszczeniu, wykazywany z Czech, Słowacji, Austrii, Węgier, zachodniego Podola i Siedmiogrodu. W Polsce nie stwierdzony w sposób pewny. Dawne wzmianki sprzed 1910 r. o występowaniu tego chrząszcza na Wyżynie Krakowsko-Wieluńskiej oraz na Śląsku nie znalazły potwierdzenia w spisie chrząszczy krajowych (Smreczyński 1966). Istnieje jednak prawdopodobieństwo występowania B. villosulus (Germ.) w południowej części kraju, gdyż notowany jest ze Słowacji, gdzie miejscami licznie występuje. Bionomia słabo poznana. Postacie dojrzałe poławiano od kwietnia do czerwca w suchych jasnych drzewostanach dębowych, na nasłonecznionych trawiastych zboczach, wrzosowiskach, suchych pastwiskach i w ogrodach.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Dolny Śląsk (Letzner 1871, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910, Kuntze i Noskiewicz 1938); Wzgórza Trzebnickie (Letzner 1871, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Kraków (Łomnicki M.A. 1868), Dąbie woj. Częstochowa (Lgocki 1908); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992); «Prusy Zachodnie» (Horion 1951); «Śląsk» (Gerhardt 1866, Seidlitz 1891, Kuhnt 1912, Horion 1951, Smreczyński 1966); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Galicja Zachodnia» (Nowicki M. 1873)