Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Barypeithes globus Seidlitz, 1868
Description in KFP (in Polish):
[tom 19]
Gatunek mało znany, wykazywany dotychczas tylko z Siedmiogrodu, Węgier i okolicy Przemyśla na podstawie stanowiska w Medyce. Bionomia i cykl rozwojowy tego chrząszcza nie są znane. Postacie dojrzałe poławiano w ściółce, zwłaszcza na brzegach lasów (Smreczyński 1966).
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Nizina Sandomierska: Medyka (Trella 1934, Smreczyński 1955), okolice Przemyśla (Smreczyński 1966, Petryszak 1982); Polska (Mroczkowski i Stefańska 1992)