Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Barypeithes mollicomus (Ahrens, 1812)
Description in KFP (in Polish):
[tom 19]
Gatunek europejski rozmieszczony od południowej części Europy Północnej po wschodnią Francję, środkową część kontynentu, Ukrainę i Siedmiogród. W Polsce notowany z nielicznych stanowisk, głównie w zachodniej części kraju, przy czym większość danych o jego występowaniu opiera się na znaleziskach z ubiegłego stulecia. Zasiedla lasy iglaste i liściaste, zwłaszcza ich pobrzeża, przedkładając nad inne drzewostany iglaste na glebach piaszczystych oraz bukowe na glebach wapiennych, wkracza również do ogrodów, gdzie niekiedy wyrządza, szkody na plantacjach truskawek — Fragaria ananasa Duch. i kapusty warzywnej — Brassica oleracea L. Postacie dojrzałe spotykano od maja do września; są aktywne nocą, za dnia ukryte w ściółce, pod wiązkami chrustu, opadłym listowiem i wśród mchów. Jako rośliny pokarmowe w piśmiennictwie były wymieniane: poziomka pospolita — Fragaria vesca L., koniczyna biała — Trifolium repens L., dziurawiec zwyczajny — Hypericum perforatum L., perz właściwy — Agropyron repens (L.) P.B. i wyki — Vicia L. Larwy żerują na korzeniach i przezimowują w glebie; przepoczwarczenie następuje w kwietniu, a młode imagines ukazują się na powierzchni od połowy maja.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data: