Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Strophosoma (Strophosoma) melanogrammum (Forster, 1771)
Description in KFP (in Polish):
[tom 19]
Gatunek rozsiedlony od Francji i północnych Włoch przez środkową część Europy po Wyspy Brytyjskie, północną Norwegię i południowe prowincje Szwecji i Finlandii; notowany poza tym z Azorów i jako importowany do Ameryki Północnej. W Polsce dość pospolity, rozmieszczony od wybrzeży Bałtyku, aż po Sudety i Karpaty. Występuje w lasach liściastych i mieszanych, szkółkach i plantacjach drzew, zaroślach i na wrzosowiskach. Postacie dojrzałe spotyka się na roślinach od połowy kwietnia do października, na zimowiskach w glebie, ściółce i wśród mchów. Żeruje na liściach, pączkach i młodych pędach różnych drzew i krzewów, jak dąb, brzoza, buk, grab, klon, sosna, świerk i leszczyna. Rozmnaża się partenogenetycznie, samce są nadzwyczaj rzadko spotykane. W maju-czerwcu samica składa jaja w szczeliny gleby, małymi grupkami po trzy-cztery sztuki. Larwy wylęgają się po 8—14 dniach i żerują na korzeniach drzew i krzewów oraz także roślin zielnych, jak szczaw tępolistny — Rumex obtusifolius L. i śmiałek pogięty — Deschampsia flexuosa (L.) Trin. Przepoczwarczenie następuje w lipcu-sierpniu, a po około trzech tygodniach młode imagines wydobywają się z gleby na powierzchnię i żerują, następnie poszukują kryjówek na przezimowanie. W końcu lata lub na jesieni można spotkać razem osobniki młodszej i starszej generacji. Niekiedy larwy III i IV stadium, pochodzące z jaj później składanych, nie zdążą przeobrazić się i zimują, przeobrażając się na wiosnę. Przy masowym pojawie omawiany gatunek powoduje szkody w drzewostanach liściastych i iglastych.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Source Region Area References
KFP 19 Pobrzeże Bałtyku Brischke 1888, Enderlein 1908, Lüllwitz 1916, Węgrzecki 1932, Stachowiak P. 1987b
KFP 19 Pojezierze Pomorskie Ruszkowski J.W. 1933, Kuntze R. 1936, Stocki 1989
KFP 19 Nizina Wielkopolsko-Kujawska Schumann 1904, Schumann 1908, Szulczewski 1922, Mokrzecki 1928, Wagner H. 1941, Kuśka 1981d, Stocki 1989, Stachowiak P. 1992b
KFP 19 Nizina Mazowiecka Warszawa i okolice Osterloff 1882, Smreczyński 1932
KFP 19 Puszcza Białowieska Karpiński 1958, Gotwald 1968
KFP 19 Wzgórza Trzebnickie Chruścin koło Wieruszowa Bałazy 1966c
KFP 19 Wzgórza Trzebnickie Siemianice woj. Kalisz Stachowiak P. 1991
KFP 19 Górny Śląsk Kelch 1846, Roger 1856, Schnaider Z. 1974, Chłodny 1978, Kuśka 1982
KFP 19 Wyżyna Krakowsko-Wieluńska Lgocki 1908, Eichler W. 1914, Smreczyński 1932, Haber 1957, Mazur M. 1983
KFP 19 Wyżyna Małopolska Kulczyński W. 1873, Dominik 1967, Dominik 1972, Petryszak 1988, Petryszak 1991
KFP 19 Góry Świętokrzyskie Cmoluch 1980, Kuśka 1989c
KFP 19 Wyżyna Lubelska Cmoluch 1986b
KFP 19 Roztocze Tenenbaum 1913, Cmoluch 1963, Mazur M. 1992
KFP 19 Nizina Sandomierska Jachno 1880
KFP 19 Sudety Zachodnie Karkonoski Park Narodowy Stachowiak P. 1988b
KFP 19 Sudety Zachodnie Kopaniec koło Starej Kamienicy, Szklarska Poręba Malkin B.*
KFP 19 Beskid Zachodni Wachtl 1870, Stobiecki 1883, Pawłowski J. 1967, Stachowiak P. 1980, Petryszak 1982, Petryszak 1987, Knutelski 1988, Knutelski 1991
KFP 19 Beskid Wschodni Trella 1934, Petryszak 1982
KFP 19 Bieszczady Petryszak 1977, Petryszak 1982
KFP 19 Pieniny Petryszak 1980b, Petryszak 1982, Petryszak 1987
KFP 19 Polska Wajgiel 1875, Kulwieć 1907, Łomnicki M.A. 1913, Kuntze R. 1936, Smreczyński 1966, Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992
KFP 19 «Prusy» Siebold 1847, Lentz 1853, Lentz 1857, Lentz 1861, Lentz 1879, Reitter 1916
KFP 19 «Śląsk» Weigel 1806, Schilling 1845, Reitter 1870, Letzner 1871, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910, Kuhnt 1912
KFP 19 «Galicja» Łomnicki M.A. 1884, Łomnicki M.A. 1886
KFP 19 «Galicja Zachodnia» Nowicki M. 1873
KFP 19 «Galicja Wschodnia» Nowicki M. 1858
KFP 19 «Karpaty» Nowicki M. 1873
KFP 19 «Hrabstwo Kłodzkie» Schilling 1845