Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Barynotus alternans Boheman in Schönherr, 1834
Description in KFP (in Polish):
[tom 19]
Bardzo rzadko spotykany gatunek górski, notowany z Alp w Szwajcarii i we Francji, Wogezów, Jury, Bawarii oraz Styrii i Voralbergu w Austrii. W Polsce w sposób pewny nie stwierdzony. Ogólnikowe wzmianki z lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku o występowaniu tego ryjkowca w Tatrach nie znalazły później nigdzie potwierdzenia, dane te prawdopodobnie dotyczą Barynotus moerens (Fabr.) — (Mroczkowski i Stefańska 1992). Wykazany z Zakopanego prawdopodobnie omyłkowo na skutek błędnego zaetykietowania okazu. S. Smreczyński (1966) pominął Barynotus alternans Boh. w swym kluczu do oznaczania ryjkowców krajowych.
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data: