Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Tropiphorus micans Boheman in Schönherr, 1842
Description in KFP (in Polish):
[tom 19]
Gatunek rozsiedlony w południowo-wschodniej części Europy Środkowej i w północnej części Półwyspu Bałkańskiego, notowany też ze Styrii. W Polsce chrząszcz ten należy do rzadkości — wykazany dotychczas tylko z trzech krain południowo-wschodnich. Spotykany od marca na pobrzeżach lasu, w zaroślach olszynowych, nad potokami leśnymi. Jest aktywny nocą, w dzień ukryty pod kamieniami, w ściółce, pod roślinami, wśród mchów i opadłego listowia. Rozmnaża się partenogenetycznie. Bionomia i przebieg rozwoju nie są znane.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data: