Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Tropiphorus obtusus (Bonsdorff, 1785)
Description in KFP (in Polish):
[tom 19]
W faunie Europy gatunek ten występuje jako element borealno-górski o dysjunktywnym rozsiedleniu; w części północnej swego areału obejmuje północną część Fennoskandii, gdzie sięga daleko poza koło podbiegunowe, natomiast w części południowej zasiedlenia występuje na obszarach górzystych środkowej części Europy po środkowe Włochy. W Polsce ryjkowca tego rzadko poławiano; jest notowany z nielicznych stanowisk w pięciu krainach południowych. Ogólnikowa wzmianka o występowaniu w północno-wschodniej Polsce (Koch 1992) opierała się zapewne na informacji, bez bliższych danych, o zasiedleniu byłych Prus (Schilsky 1909). Występuje na polanach leśnych, wyrębach, łąkach w sąsiedztwie lasu i w zaroślach. Postacie dojrzałe spotykano od kwietnia do sierpnia. Bionomia słabo poznana. W Szwecji poławiany na brodawniku jesiennym — Leontodon autumnalis L., szczawiu zwyczajnym — Rumex acetosa L. i szczyrze trwałym — Mercurialis perennis L.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Górny Śląsk: Racibórz (Roger 1856); Roztocze: Tomaszów Lubelski (Dieckmann 1983); Sudety Zachodnie: Świeradów (Kolbe W. 1914), Zieleniec (Kolbe W. 1915), Dziwiszów (Kolbe W. 1921b); Sudety Wschodnie: Śnieżnik Kłodzki (Polentz 1939b); Polska (Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992); Polska północno-wschodnia (Koch K. 1992); «Prusy» (Schilsky 1909, Łomnicki M.A. 1913, Horion 1951); «Śląsk» (Weigel 1806, Horion 1951, Smreczyński 1966); «Sudety» (Kolbe W. 1915, Dieckmann 1983); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884, Łomnicki M.A. 1913)