Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Lixus (Lixochelus) cardui Olivier, 1807
Description in KFP (in Polish):
[tom 19]
Gatunek występujący w basenie Morza Śródziemnego i w środkowej części Europy, na wschód docierający do Kaukazu, Azji Mniejszej i Iranu. W Polsce bardzo rzadko poławiany, notowany ogólnikowo z Prus oraz z nielicznych stanowisk tylko w czterech krainach, przy czym większość danych o jego występowaniu opiera się na znaleziskach sprzed przeszło stu lat, dlatego też współczesne występowanie tego gatunku na obszarze naszego kraju winno być potwierdzone nowymi materiałami. Zamieszkuje tereny nizinne i niższe położenia górskie. Spotykano go od marca do lipca na suchych zboczach, pastwiskach, rumowiskach, przydrożach, miejscach ruderalnych, pobrzeżach lasu i zarośli. Larwy żerują w rdzeniu łodyg popłocha pospolitego — Onopordon acanthium L.; postacie dojrzałe żerują na tej roślinie i na oście nastroszonym — Carduus acanthoides L. oraz ostrożeniach — Cirsium Mill.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Source Region Area References
KFP 19 Pobrzeże Bałtyku Gdańsk Zebe G. 1853, Bach 1854, Lentz 1879, Smreczyński 1968b, Lohse 1983
KFP 19 Pojezierze Pomorskie Gryfino Kersten 1941, Smreczyński 1968b, Dieckmann 1983
KFP 19 Nizina Wielkopolsko-Kujawska Głogów Letzner 1871, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910
KFP 19 Beskid Zachodni Milówka koło Żywca Łomnicki M.A. 1886
KFP 19 Polska Łomnicki M.A. 1913, Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992
KFP 19 «Pomorze» Horion 1951, Smreczyński 1968b, Dieckmann 1983
KFP 19 «Prusy» Dommer 1850, Lentz 1857, Schilsky 1888, Schilsky 1909, Reitter 1916, Horion 1951
KFP 19 «Śląsk» Seidlitz 1891, Kuhnt 1912, Smreczyński 1968b, Dieckmann 1983, Lohse 1983